Welke rol speelt de politie in onze samenleving? Hoe ziet de ideale politie er uit? Zijn alle agenten nou klootzakken, helden of iets daar tussenin? Onder de gele knop zit een formulier waarin je een eigen profiel van de politie kan schetsen. Alle antwoorden worden hieronder gepubliceerd.
Door op verzenden te drukken ga je akkoord met het publiceren van je antwoorden. Een Engelse versie wordt automatisch vertaald en gepubliceerd.
Dank voor je inzending! We voegen je antwoorden zo snel mogelijk toe.
All Cops Are
All Cops Are
 • Aardig
  Benthe Bloem, Geldrop

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  dat hij een kind uit de brand redt

  Hebben we de politie nodig
  ja

  Waarom wel / niet?
  dat het dan vijliger wort

  Omschrijf de ideale politie.
  uniform zij is aardig

  All Cops Are…
  aardig

 • Bastards
  Ap, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Het verdedigen van klasse tegenstelling voor de bourgeoisie. In opdracht van een liberale regering wordt dit selectief ingezet. Tegen klimaatactivisten en niet bij agrobedrijven.

  Hebben we de politie nodig
  Als 'we' de 99% is dan niet nee.

  Waarom wel / niet?
  Omdat de politie ons tegenhoudt in de gelijkheid en solidariteit die de meeste mensen willen.

  Omschrijf de ideale politie.
  Buurtcoaches

  All Cops Are…
  Bastards

 • Brilliant
  Bram, Amersfoort

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Hoeder van de openbare orde. Beschermer van grondwettelijke vrijheden. Hulp verlenen aan hen die dat behoeven. 

  Hebben we de politie nodig
  “People sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf.” – George Orwell. Oftewel: ja, zeer zeker.

  Waarom wel / niet?
  In Nederland hebben we wetten en regels met elkaar afgesproken. Met handhaving bestraffen we ongewenst gedrag. Zonder de politie (en andere mensen in uniform) geldt het recht van de sterkste en kan het land in een chaos veranderen.  

  Omschrijf de ideale politie.
  Benaderbaar. Kleinschalig georganiseerd. In verbinding met de gehele samenleving. Vriendelijk als het kan, streng als het moet ;-)

  All Cops Are…
  Brilliant

 • Dancers
  Veronique Aicha, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Voor de burger is de politieagent de personificatie van het recht. Het symbool van de Nederlandse rechtspraak is Vrouwe Justitia, een Romeinse godin. Zij wordt afgebeeld met een blinddoek op, een zwaard in de ene hand en een weegschaal in de andere hand. De blinddoek representeert rechtspraak gebaseerd op feiten, los van de persoon. Dat er veel onrecht schuilt in het opstellen en uitvoeren van de regels nemen we aan als een gegeven. Vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag. Vrouwe Justitia is inderdaad blind; blind voor de laaggeletterden die zij opsluit, blind voor de mensen met mentale stoornissen die zij vastzet, blind voor het racisme dat is verankerd in haar systemen, blind voor de discriminerende werking van het rechtssysteem en blind voor de diepe armoede die schuilgaat achter de veroordeling. De politie is het gezicht van het recht, en onrecht….zonder daarvoor alleen verantwoordelijk te zijn, dat zijn we met elkaar.

  Hebben we de politie nodig
  Ja, alleen wel met een andere uitstraling en invulling van de taak. Politieagenten zijn in mijn ogen hoeders van het civilisatieproces. Zij zorgen ervoor dat de manier waarop we met elkaar omgaan voldoet aan bepaalde standaarden die de meeste mensen vinden deugen. Echter functioneert de politie nu bovenal als een scheidsrechter op het voetbalveld. En springt de politie vaak pas in als er een overtreding is. De politie reageert als verlengstuk van het rechtssysteem, vanuit beleid en regels. Liever zie ik de politie als een hoeder van het rechtsgevoel vanuit burgers die in een specifieke situatie terecht zijn gekomen (zoals de Toeslagenaffaire), dat ze daarin de context scherp krijgen voor de burger om vervolgens de harmonie proberen terug te vinden met elkaar. En dat kunnen ze niet alleen.

  Waarom wel / niet?
  De functie van de politie in de samenleving hangt nauw samen met hoe we naar goed en kwaad kijken. In Nederland hebben we een eerlijk rechtssysteem want we hebben regels die eerlijk zijn opgesteld. Echter houdt dit weinig rekening met ongelijkheden en onrecht in de samenleving, geproduceerd door maatschappelijke instituten of beleidsbeslissingen. Politieagenten zijn de mensen die vaak dicht bij de mensen in de wijken staan. De beste buurtagent weet wat er speelt in de levens van mensen, de slechtste volgt de regels zonder zelf na te denken. De politie ziet van dichtbij waar de verantwoordelijkheid ligt bij een gebeurtenis (misdaad, grensoverschrijdend gedrag. De politieagent herkent bepaalde patronen in de stad; dat verdachten consequent uit wijken komen met de laagste inkomens, dat een gezin met veel te veel hulpverleners te maken krijgt, dat een persoon geen opvang kan vinden. In het gevangenissysteem wordt vaak verwezen naar ‘dynamische beveiliging’ als manier om met mensen om te gaan. Het reduceert gevangenispersoneel tot poppetjes die bovenal gebruik mogen maken van straf als stok achter de deur. Bij de politie spreek ik liever van dynamische bejegening, waarbij een politieagent per situatie kan inschatten hoe te handelen, met als doel een situatie zoveel als mogelijk te herstellen op dat moment, in plaats van regels te moeten naleven. En er zijn er genoeg die dat al doen, dag in dag uit. In die zin zie ik politieagenten als ouders van alle burgers die ervoor zorgen dat we ons plekje vinden in deze samenleving en dat deze samenleving ons accepteert, niet met de straf als stok achter de deur, maar harmonieus samenleven als doel. Om dit te doen moet de politie wel een reflectie zijn van het DNA van deze samenleving.

  Omschrijf de ideale politie.
  De politieagent zou niet ingezet moeten worden om een individuele schuldmoraal vast te stellen, maar zou een tussenruimte moeten zijn die het netwerk van politieke, sociale en culturele relaties in balans houdt op persoonlijk niveau. Dostojevksi schreef dat ‘de mate van beschaving in een samenleving kan worden beoordeeld door de gevangenissen binnen te gaan’. Daar zou ook kunnen hebben staan; ‘de mate van beschaving in een samenleving kan worden beoordeeld door te spreken met een politieagent’. De Bijbelse Eva at niet zomaar van een boom, ze at van de boom der Kennis van Goed en Kwaad. Is het aan de mens om te (ver)oordelen wie slechte dingen doet of wie goede dingen doet, welke mensen deugen en wie niet. En dat is juist waar ons hele strafrechtsysteem op is ingericht, elkaar veroordelen tot een straf. Een misdaad wordt gereduceerd tot die ene daad van die ene persoon. We nemen de omstandigheden, het sociale netwerk of sociaal-economische situatie slechts mee als decor in de veroordeling van de persoon. Een stilleven waardoor die ene persoon beoordeeld kan worden op een graduele schaal van goed tot kwaad. In de meest ideale situatie biedt de politieagent de menselijke interpretatie, die nodig is, van wetten naar individuele situaties. In de meest ideale situatie vormt de politieagent een brug tussen het individu en de samenleving, waarbij ook maatschappelijk onrecht wordt meegenomen in de weegschaal.

  All Cops Are…
  Dancers on a rope stretched between animal and Übermensch

 • Different
  Scarlet Huestegge, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  De rol van de politie in een samenleving is de regels die door de samenleving zijn vastgelegd te waarborgen. Mensen binnen een samenleving zijn heel divers. Als het goed is zijn er regels bedacht die de waarde van all de diverse mensen waarborgen en om dit te garanderen is er een organisatie als de politie.

  Hebben we de politie nodig
  Ja. Er zijn uiteraard diverse samenlevingen. En in een dictatuur is de rol van de politie een andere. Binnen een dictatuur houd de politie de dictatuur in stand. De politie misbruikt haar macht en onderdrukt de samenleving.

  Waarom wel / niet?
  Een samenleving bestaat uit diverse mensen. En de politie bestaat ook uit diverse mensen. Dan kan het ook gebeuren dat binnen de politie ook mensen zijn die hun positie misbruiken. Dit mag niet gebeuren en moet tegen gegaan worden.

  Omschrijf de ideale politie.
  Een ideale politie is er om een democratische samen te ondersteunen.

  All Cops Are…
  completely different

 • Dividers
  Edgar, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Het instandhouden van de klassen en het beschermen van bezit in een oneven verdeeld gezelschap.

  Hebben we de politie nodig
  In kapitalisme, waarschijnlijk wel. In een rechtvaardige wereld zal de politie hopelijk overbodig zijn.

  Waarom wel / niet?
  Veel taken van de politie zouden door sociale diensen beter kunnen worden geregeld.

  Omschrijf de ideale politie.
  Als de politie inderdaad je "vriend en helper" was, was het mooi.

  All Cops Are…
  Dividers

 • Helpers
  Steven, Oldenzaal

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Mensen helpen een veilige leefomgeving te garanderen.

  Hebben we de politie nodig
  Absoluut!

  Waarom wel / niet?
  Omdat de politie als een onafhankelijk orgaan kan helpen problemen op te lossen.

  Omschrijf de ideale politie.
  Empathisch, behulpzaam en rechtvaardig

  All Cops Are…
  People helpers

 • Human
  Iris, Groningen

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Bekrachtigen van wat er door de rechterlijke macht of het bestuurlijk gezag is besloten. Begrenzen van gedrag dat buitenwettelijk is. Beschermen van hen die verdrukt worden.

  Hebben we de politie nodig
  Nee. Er zijn genoeg samenlevingen in de wereld en in de geschiedenis die zonder een politie prima voor veiligheid konden zorgen. Misschien zijn zelfvoorzienende gemeenschappen zelfs wel beter in het voorkomen van crimineel gedrag of recidive. Door armoede en huisvestingsproblematiek aan te pakken of door de arbeidsmarkt anders in te richten.

  Waarom wel / niet?
  We leven in een land waar de waarden van de democratische rechtsstaat kleur geven aan de gemeenschappelijke cultuur. Dat zijn geen stoffige in steen gebeitelde regels maar hele wezenlijke voorwaarden om een gezonde samenleving te onderhouden: Vrijheid! Gelijkwaardigheid! Solidariteit! Waarden die artikel 1 van de grondwet ondersteunen. Waarden die het verdienen om iedere dag opnieuw voor te strijden. De politie kan daar een mooie bijdrage aan leveren.

  Omschrijf de ideale politie.
  Zoals de samenleving zelf: met verschillende identiteiten en talenten. En met het volledige besef dat je legitimiteit iedere dag opnieuw in vertrouwen aan je gegeven wordt door die samenleving.

  All Cops Are…
  Human

 • Human
  Khalil, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Volgens de wet: “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.” Op papier klinkt alles mooi, helaas leven wij niet in een papieren werkelijkheid. De rol van de politie zoals ik die in mijn leven heb ervaren. De eerste keer dat ik met een agent sprak, toen was ik denk ik een jaar of 10. Het was 6 uur in de ochtend en er stonden 2 agenten aan het voeteinde van mijn bed. Één agent sommeerde mij om in mijn bed te blijven. Mijn 4 jaar oudere broer die in het bed naast mij lag moest zich aankleden en met hen mee. Ik luisterde en keek toe hoe zij mijn broer meenamen. Die overigens dezelfde dag weer terug thuis was. In mijn tiener jaren ben ik met mijn vrienden regelmatig weggestuurd door agenten, als wij ergens in de buurt zaten. Ik ben in de boeien geslagen toen ik aanbelde bij een vriend omdat er een inbreker rond liep met mijn signalement, dit was in een buurt waar tientallen jongens woonde die hetzelfde signalement als ik hadden. In mijn buurt zag ik de politie kinderen uit huishalen voor jeugdzorg, samen met een deurwaarder bij mensen aanbellen om hun woningen leeg te halen. Een arrestatie team die een moeder van een verdachte halfnaakt geboeid in de auto gooiden en nog veel van dit soort zaken. Ik woonde in een wijk waar veel hulpbehoevende woonde. Ik ben zelf en heb zelf ook nooit een agent iemand zien helpen in de buurt. Als ik een agent zag dan keek ik meteen om mij heen en zocht naar een ontsnappingen route. Ik had niets te verbergen maar je weet het maar nooit. Politie is voor mij synoniem voor gevaar. Ik weet ook niet beter dan mij onveilig te voelen als ik een agent zie. Ik dacht ook altijd dat het bij iedereen zo was. Tot ik als volwassene vrienden kreeg die niet in dezelfde buurten zoals ik zijn opgegroeid en zich hier totaal niet in herkennen. Toen wist ik pas wat de rol van de politie is in de samenleving. Zij zijn er voor een bepaalde groep in onze samenleving en ja… daar hoor ik niet bij.

  Hebben we de politie nodig
  Ja zeker!

  Waarom wel / niet?
  Wij hebben de politie nodig zoals deze in de wet beschreven staat en niet de politie die wij nu hebben.

  Omschrijf de ideale politie.
  De ideale politie is er voor de burger. Deze politie heeft de juiste prioriteiten; Het voorkomen van een misdrijf is beter dan achteraf de dader op te pakken. Deze politie: Is onderdeel van en representatief aan de samenleving waar zij voor werken. Is zich bewust van de geweldsmonopolie die wij als samenleving hen toe vertrouwen en neemt deze verantwoordelijkheid ook dusdanig serieus dat het gebruiken van geweld alleen van toepassing is als het echt noodzakelijk is. Voor deze politie is iedereen gelijk ongeacht huidskleur, sociaal economische status of gender. Elke burger voelt zich veilig als deze politie er is. Heeft respect voor de privacy van de burger en luistert niet zonder concrete aanleiding gesprekken af. Bij deze politie verdwijnt er geen geld en drugs na een huiszoeking bij een crimineel. Behandeld familie van criminelen met respect omdat zij geen crimineel zijn. Durft elkaar te corrigeren als een collega zich misdraagt. Wordt gewaardeerd door de burger en gerespecteerd omdat zij het goede voorbeeld geven in moraliteit. Zet geen 6 motoren en 3 auto’s in om een kind van 16 op een scooter te achtervolgen omdat hij geen helm draag. Deze politie hoeft niet achter dit soort jongens aan omdat zij hem (de burger) al kennen en rijden rustig naar zijn huis toe. Zet de capaciteit in om een extra blokje rond een huis van een vrouw te doen die bedreigd wordt door een ex. Weet dat veilig zijn en veilig voelen twee verschillende dingen zijn. Heeft een vakbond die niet om meer wapens vraagt maar om meer zorg voor GGZ patiënten omdat zij die steeds vaker tegen komen. Lekt geen strafdossiers aan misdaadverslaggevers. Heeft geen appgroepen waar racistische uitspraken worden gedaan over slachtoffers. Heeft agenten waar jonge meiden en jongens naar op kijken en later ook willen worden. Deze politie is een fantasie, de ideale politie kan alleen bestaan bij een ideale bestuur en ideale politiek en dat kan alleen in een ideale samenleving maar in een ideale samenleving is de politie overbodig.

  All Cops Are…
  Human

 • Idealists
  Manouk, Enschede

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Het verlenen van hulp, zorgen voor een veilige omgeving, criminaliteit aanpakken.

  Hebben we de politie nodig
  Zeker!

  Waarom wel / niet?
  Het verlenen van hulp is nodig in bepaalde situaties, hetzelfde als een veilige omgeving creëren en de criminaliteit aanpakken. Doordat er politie bestaat is er ‘orde’ op straat. De boetes mogen achterwege gelaten worden, maar begrijpelijk dat ze voor bepaalde situaties bestaan om de veiligheid te waarborgen. De hoogte ervan niet, maar hier is de politie niet verantwoordelijk voor natuurlijk!

  Omschrijf de ideale politie.
  Het herkennen van situaties en er direct actie op ondernemen om zoveel mensen mogelijk te helpen. In bepaalde situaties wederzijds respect, het in de waarde laten van de mensen en altijd iedereen willen helpen mocht dit nodig zijn. Dir niet alleen vanuit een agent, maar dit geld ook voor een burger.

  All Cops Are…
  Just people who want to help to create an ideal society!

 • Lotte
  Richelle Gieskes, Enschede

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Zorgen voor veiligheid en orde in Nederland. Persoonlijke controle.

  Hebben we de politie nodig
  Zeker!

  Waarom wel / niet?
  Zonder handhaving en de aanwezigheid van de politie zal iedereen alles maar kunnen doen, in dit geval met de focus op fout, waarin hij/zij zin heeft zonder enige sturing of correctie.

  Omschrijf de ideale politie.
  Luisterend oor voor de mensen, zonder direct te veroordelen. Niet direct het slechte zien in de mensen. Dichtbij mensen staan, weten wat er precies speelt en ingrijpen wanneer er dreigingen zijn. Rolmodel voor de nieuwe generatie, zodat de functie politieagent een aantrekkelijk beroep blijft voor de toekomst.

  All Cops Are…
  Zoals Lotte Asma, zij is ene inspiratie voor velen en staat dicht bij haar doelgroep, schept een vertrouwensband. Ook op tiktok is ze een grote hit en hierdoor weet de jeugd haar te vinden. Erg knap hoe ze dit aanpakt!

 • Mensen
  David, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Het handhaven van de wet, de veiligheid waarborgen (ook online), ondersteunen bij ongelukken en calamiteiten, optreden bij conflicten en uit de hand gelopen ruzies waar het mensen niet meer lukt om het zelf op te lossen/ te de-escaleren, opsporen en oppakken van criminelen, afhandelen van aangiftes. 

  Hebben we de politie nodig
  Ja

  Waarom wel / niet?
  We hebben de politie hard nodig zodat er geen wetteloosheid komt en criminelen vrij baan hebben om straffeloos hun gang te kunnen gaan. Door o.a. de politie zou in principe iedereen goed beschermd horen te zijn in een samenleving. Wanneer burgers in situaties komen waarbij hun rechten worden geschonden en zij het net meer zelf kunnen oplossen is het ontzettend belangrijk dat je dan de politie kan inschakelen om je te kunnen helpen. 

  Omschrijf de ideale politie.
  De ideale politie gebruikt de regels en de wetten om de mensen in de samenleving te dienen en niet de mensen om de regels en wetten te dienen. Hiermee bedoel ik dat de politie als zelfstandig denkend mens in de geest van de wet handelt en niet rigide de wet uitvoert. Op deze manier houd je gezag en steun onder de bevolking. De ideale politie is er voor iedereen ongeacht status, afkomst of etniciteit. De ideale politie heeft voldoende tijd om zijn werk op straat uit te voeren en kan alle aangiftes afhandelen. De ideale politie is laagdrempelig benaderbaar en helpt mee met preventie van criminaliteit en treed niet allen repressief op. 

  All Cops Are…
  All cops are: Mensen zoals iedereen, alleen met de moed om te ondersteunen in situaties waar de meeste mensen met een grote boog omheen lopen.  

 • Needed
  Tim Bakker, Enschede

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Handhaven, verbinden, hulpverlenen en het beschermen en bewaken van de openbare orde.

  Hebben we de politie nodig
  Ik denk niet dat we als samenleving zonder zouden kunnen. Dus: ja.

  Waarom wel / niet?
  If the police were not there, the Netherlands would be one giant mess.

  Omschrijf de ideale politie.
  Connective, transparent, respectful, accessible to all races, sexual orientations and religions, a reflection of society, acting against crime and empathetic when needed. An ideal empathic servant has a tear in one eye and a professional view in the other.

  All Cops Are…
  Needed

 • Parents
  Niels Bakker, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  De politie is onderdeel van de uitvoerende macht binnen de Trias Politica. De wetten die de regering maakt en de rechter toetst, krijgen mede door de politie een uitvoering. Hiermee heeft de politie een handhavende rol voor wat betreft de machtsuitoefening. Waar het de relatie met de mens en burger betreft, vervult de politie een beschermende en begrenzende rol. Ze is een moeder en vader op maatschappelijk niveau.

  Hebben we de politie nodig
  Ja

  Waarom wel / niet?
  In de huidige democratische rechtstaat is de politie nodig, gezien de fundering hiervan op de Trias Politica. Voor wat betreft de relatie met de mens, is de vraag hoeveel bescherming mensen behoeven. Het antwoord op deze vraag is in elk tijdperk en elke locatie anders. In de huidige wereld, inclusief Nederland, vindt uitbuiting op allerlei terreinen op grote schaal plaats en ligt de autonomie van mensen voortdurend onder vuur. Hierdoor is relatief veel bescherming nodig en ook bescherming door de politie. Een probleem en uitdaging hierbij is de betrouwbaarheid van de politie in het uitvoeren van de taak. Waar het uitbuiting en bedreiging van autonomie betreft, draagt de overheid in ruime zin en de politie in nauwe zin hier zelf vaak aan bij. Het gaat dan bijvoorbeeld om corruptie, het kiezen van partij vanwege een belang, of discriminatie van bepaalde groepen mensen. Hiermee ondermijnen overheid en politie zichzelf: wat mij betreft gaat het om onintelligente opvattingen en gedragen, die bij mij de behoefte creëren aan een overheid voor de overheid en een politie voor de politie.

  Omschrijf de ideale politie.
  Bezien vanuit de relatie met de mens, en het idee van moeder en vader op maatschappelijk niveau, zowel zacht als hard. Zacht in de zin van liefdevol en verbindend, hard in de zin van begrenzend en beschermend. Op het moment dat de politie sterk neigt naar het eerste, wordt ze gezien als een verzameling watjes en ondermijnt ze de autoriteit die nodig is om te begrenzen en beschermen. Op het moment dat de politie sterk neigt naar het tweede, wordt ze gezien als dictatoriaal en autoritair, en ondermijnt ze de functie van brenger van eenheid en harmonie onder mensen.

  All Cops Are…
  Parents

 • Present
  Petra, Castricum

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  deelnemen

  Hebben we de politie nodig
  ja en nee

  Waarom wel / niet?
  als schakel om een verbinding te maken en soms is die verbinding er al

  Omschrijf de ideale politie.
  altijd bereikbaar en altijd bereid

  All Cops Are…
  Present

 • Simple
  Frederick, Amsterdam

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Scheidsrechters

  Hebben we de politie nodig
  Ja

  Waarom wel / niet?
  We hebben de politie nodig omdat de mens van natuur niet eerlijk kan zijn.

  Omschrijf de ideale politie.
  Dat is een politie die ook durft toe te geven dat hij/zij fouten kunnen maken.

  All Cops Are…
  As simple and complicated as the rest of us.

 • There
  Wesley, Almere

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

  Hebben we de politie nodig
  Wij hebben de politie zeker nodig.

  Waarom wel / niet?
  Er zijn mensen in de samenleving die als eigen rechter door het leven gaan of zich niet willen houden aan de Nederlandse wet en regelgeving. Het is een utopie om te bedenken dat de politie niet nodig is.

  Omschrijf de ideale politie.
  De ideale politie is een weerspiegeling van de samenleving. Een weerspiegeling niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua cultuur. Ik ben van mening dat de politie kennis moet dragen van de culturen die er in de wijk aanwezig zijn.

  All Cops Are…
  There For You (It’s In Our DNA)

 • Unique
  Skye, Oude Wetering

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Ons te helpen als wij hulp nodig hebben

  Hebben we de politie nodig
  ja en nee

  Waarom wel / niet?
  de meeste agenten willen je oprecht helpen.de andere helft heeft mij onbeschoft behandeld. (onterecht aangesproken dat ik drugs zou dealen)

  Omschrijf de ideale politie.
  de ideale politie behandelt mij netjes. als ik een hulpvraag heb. en dat ze mij bv doorleiden naar een ander punt voor informatie

  All Cops Are…
  all cops are.. unique in their own way

 • Us
  Nikki, Oldenzaal

  Wat is de rol van de politie in onze samenleving
  Veiligheid waarborgen voor iedereen in deze samenleving

  Hebben we de politie nodig
  Absoluut

  Waarom wel / niet?
  De politie heeft een voorbeeld functie en kan conflict-oplossend optreden waar andere instanties dat niet kunnen

  Omschrijf de ideale politie.
  Multicultureel, elke laag van de samenleving vertegenwoordigend die op een holistische manier problemen tackelt

  All Cops Are…
  Like us