Maakt een uniform je conservatief? Zijn de meeste vrouwen links? Schept dezelfde huidskleur een band? Is een zelfverzekerde houding intimiderend? Waarom is de ene blik te vertrouwen en de andere niet?

All Cops Are – Full Movie, (CC BY-NC-ND 4.0) 2022
Over A.C.A.

In All Cops Are laat een groep politieagenten zich profileren door willekeurige voorbijgangers op straat. Wat zie je als je naar een ander mens kijkt, wat valt direct op, wat is moeilijk of niet te zien, hoe typeer je de persoon die tegenover je staat en hoe kom je tot dit oordeel? Afgaand op uiterlijk, lichaamshouding, oogopslag, huidskleur, sekse, kleding of mimiek geven verschillende burgers een profielschets van de politieagent die voor hen staat. Door elke agent zowel in uniform als in burger aan het experiment te onderwerpen, krijgen we een oordeel in stereo: een profiel van de agent én de mens.

De titel van het werk verwijst naar het Engelse acroniem ACAB dat staat voor All Cops Are Bastards, een politieke slogan die vooral bekend is onder krakers, anarchisten, activisten, hooligans en natuurlijk de politie zelf. De slogan is sinds de jaren ‘80 bekend geraakt als anti-politie en anti-establishment leuze. 

 All Cops Are is een onderzoek naar profilering, stereotypering en de verhouding tussen politie en burger. Binnen de gespannen maatschappelijke verhoudingen kunnen de video’s en statements een rol spelen omdat ze verschillende geluiden in de samenleving vangen, zonder daarbij een geforceerd standpunt aan de kijker op te leggen. We hopen dat de video’s dienen als een poëtische vonk om het gesprek in gang te zetten.

Over ons

All Cops Are is een project van Atelier Yuri Veerman i.s.m. de Politie. Het idee is ontwikkeld tijdens het programma Social Design Politie samen met jeugdagente Lotte Asma, tijdens dit traject is een eerste prototype ontwikkeld onder de naam UNIFORM.

Social Design Politie stimuleert leerruimte voor (zelf)reflectie, experiment en creatie, op zoek naar gangmakers en openingen richting het goede: een menselijke politie die in verbinding staat met iedereen.

Heb je vragen, of wil je All Cops Are tonen bij een cultureel of educatief event, stuur dan een mail naar info@allcopsare.nl.